Hotmail  |  Gmail  |  Yahoo  |  Justice Mail
powered by Google
WWW http://www.JusticeForNorthCaucasus.com

Add JFNC Google Bar Button to your Browser Google Bar Group  
 
 
Welcome To Justice For North Caucasus Group

Log in to your account at Justice For North Caucasus eMail system.

Request your eMail address

eMaill a Friend About This Site.

Google Translation

 

 

Open Letter To Asker Sokht

posted by eagle on October, 2011 as CIRCASSIA ADIGA


Open Letter to Asker Sokht

Dear Mr. Sokht,

We are writing to respond to your recent interview with Regnum, in which you reaffirmed the ICA’s support for the planned 2014 Olympics in Sochi.  The obscenity of supporting an event which is intended to permanently rewrite our history and completely degrades the dignity of our ancestors, is self-evident.  Your, and the ICA’s, motivations are completely disconnected from such considerations, so it would be useless to try to convince you otherwise.  Circassians will never again have such visibility to inform the world of the true history of our tragedy and to gain international support for restoring our rights.  This is precisely the reason Russia is trying to destroy this movement.  This is obvious and expected.  Unfortunately, certain members of the ICA, whether forced by the authorities or simply for personal gain, are aiding Russia’s attempts to silence Circassians.  Sadly, Circassians around the world have come to expect this as well.

Your letter has served an important purpose.  You have proven beyond any doubt what many already knew and many more suspected; that the ICA no longer serves Circassians.  It "manages” them on behalf of Russia, and increasingly to the detriment of Circassians themselves.  Its only activities recently have been to attempt to silence and discredit activists who are trying to make progress.  It fosters and exaggerates differences among Circassians in the Diaspora and the homeland.  When thousands of Circassians around the world coordinate to oppose the Olympics and to demand recognition of our genocide, it can only say there is lack of agreement on the issue and the demonstrators represent a minority.  Yet we are to believe Mr. Hafitse or Jilabi Kalmikov or Kazbek Yahogoyev are the true representatives of Circassians (90% of whom live in the diaspora)?  You yourself must admit that this is absurd.  These men who are busy attacking activists offer no alternative solutions, because they do not even acknowledge a problem.   When the ICA was granted a meeting with the Russian State Duma, they came with no agenda, no requests, no plans.  Now they distance themselves from the only individual who did anything meaningful at this meeting, as you made clear in your interview.  We thank you for confirming these things in your interview.

We cannot, however, thank you for the other point you made in your interview.  Specifically, the term you use to describe those opposed to the Sochi Olympics.  Surely, you are aware that there is a war of narratives going on in the Caucasus.  A large part of what activists are trying to achieve is international acceptance of the true narrative; that there is a peaceful and democratic movement by Circassians to save their culture, protect their history and dignity, and further advance human rights in their homeland.  For the past decade, the narrative that Russia has been trying to impose is that all Caucasians are dangerous extremists and terrorists that must be contained with force.  This strategy has been in place long before there was even any consideration of Sochi hosting the Olympics.  And this is the narrative of our homeland that the world will accept if you are successful in silencing the activists.  It should be clear to everyone the misery that Circassians in the homeland will suffer should this happen.

We are sure that you are aware of the recent changes to Russia’s extremism laws, which broaden the definition of the term and provide harsher punishment for such alleged acts.  These laws are intended to limit civil dissent and public debate.  You can visit the Amnesty International website to better understand how this legislation is being used to oppress people.  These new laws will make it even more dangerous for Circassians in the homeland to speak for their rights, especially if Russia is successful in moving them into the "extremist” category.  Rather than speaking on behalf of your Circassian brothers to protect them and make sure Russia does not lump them into this category, you are actually the one who is branding them as extremists.

You, Mr. Sokht, as well as the leading members of the ICA are silencing Circassian speech.  You are helping to make Circassians in the homeland invisible.  Worst of all, you are putting their safety in jeopardy.  When peaceful Circassians are imprisoned, or worse, it will be because of you, not international activists.

In what civilized nation is peaceful protest of Olympic games "extremism”?  When did seeking recognition of Genocide become "extremism”?  What do you think happens when a legitimate grievance is silenced unjustly and brutally?  Do you think treating peaceful people as extremists will produce more or less true extremists/terrorists?  This is the game Russia has been playing in the Caucasus with devastating consequences, and now you and a few reckless Circassians are helping to bring it to our homeland.  You know perfectly well that these Circassians are totally non-violent, yet you publicly brand them as extremists.  This is why it is so disgraceful that a few Circassians are using this term against peaceful brothers and sisters.  Again, perhaps there is tremendous pressure from the Russian authorities to act against fellow Circassians.  To so faithfully support  Russia’s misguided policy, to the detriment of your own people, is tragic.  But to actually help to place your people in even greater danger for trying to help their nation is unforgivable.  It is a new low that we hope will soon go out of fashion.

Caucasus Forum, Turkey
Caucasus House, Turkey
Circassian Association of California – Adyghe Khasa, USA
Circassian Cultural Institute, USA
Circassian Initiative for Democracy, Turkey
Initiative for Circassian Rights, Turkey
JINEPS (Newspaper), Turkey
Justice for Norht Caucasus Group
Nafna Association, Israel
Radio Adigha, Israel

Asker Sokht’a Açık Mektup

Asker Sokht’a Açık Mektup

Sayın Sokht,
Bu mektubu Regnum Haber Ajansı’na verdiğiniz, 2014 yılında Soçi’de yapılması planlanan Kış Olimpiyatları’na Dünya Çerkes Birliği’nin desteğini yinelediğiniz röportajınıza cevaben yazıyoruz. Tarihimizi kalıcı şekilde yeniden yazmak ve atalarımızın onurunu ayaklar altına almak için planlanan bu olimpiyatları destekleme cüretinde bulunmanız bizim için yeterince anlamlı.  Sizin ve DÇB’nin lügatında bu tür endişelerin yer almadığını biliyoruz. Bu yüzden tutumunuzun yanlışlığı konusunda sizi ikna etmeye çalışmak gibi bir niyetimiz yok. Olimpiyat karşıtı hareket, Çerkesler’e trajedilerini bütün dünyaya duyurmak ve anavatandaki haklarını geri kazanmak yolunda gereken uluslararası desteği sağlamak için bir daha asla geri gelmeyecek bir görünürlük sağlıyor. Rusya’nın bu hareketi ortadan kaldırmak istiyor olmasının sebebi de budur. Bu politika bizim için son derece açık ve Rusya’dan da başka türlü bir tutum beklemiyorduk.  Bizim açımızdan üzücü olan,  DÇB üyelerinin gerek Rus otoritelerin zorlaması gerekse kişisel çıkarlar uğruna hareket ederek Çerkeslerin susturulması çabasına katkıda bulunuyor olmasıdır.

Açıklamalarınız önemli bir amaca hizmet etti. Birçok kişi tarafından zaten bilinen ve birçoğunun ise şüphe duyduğu, DÇB’nin artık Çerkesler’e hizmet etmediği gerçeği herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde tekrar kanıtlandı. DÇB Çerkesleri Ruslar adına "idare” eden ve Çerkeslerin aleyhine çalışan bir örgüttür.  Son zamanlarda da bütün faaliyetlerini, giderek gelişen aktivist hareketi susturmak ve gözden düşürmek için yürütüyor.  DÇB’nin bu tutumu, Diaspora ve Anavatandaki Çerkesler arasındaki farklılıkları derinleştirmeye hizmet etmektedir. Dünya çapında binlerce Çerkes Olimpiyat karşıtı hareketi koordinasyonu ve Çerkes Soykırımı’nın tanınması için mücadele ederken tabii ki tek savunmanız bu konuda  Çerkesler arasında bir fikir ayrılığı olduğu ve bu hareketin bir azınlığı temsil ettiği olacaktı. Buna karşın bizlerin inanması beklenen ise yüzde doksanı Diaspora’da yaşayan Çerkesler’in gerçek temsilcilerinin Muhammed Hafıtse,  Jilabi Kalmıkov ve Kazbek Yahogoyev olduğu. Bu iddiaya kendiniz dahi inanıyor olamazsınız. Aktivistlere saldırmakla meşgul olan bu insanlar herhangi bir alternatif çözüm yolu da üretmiyorlar çünkü aslında bir sorunun varlığını da kabul etmiyorlar.  Rusya Devlet Duması’nda yapılan toplantıya herhangi bir gündemi, talebi veya planı olmadan elleri bomboş gelen DÇB, bu toplantıda anlamlı tek girişimde bulunan üyesinden kendini soyutlayarak yerini tamamen belli etti. Verdiğiniz röportajla bunu doğruladığınız için size teşekkürü borç biliriz Asker Sokht.

Ancak Soçi Olimpiyatları karşıtı aktivistler konusundaki beyanatlarınız için ise size teşekkür edecek değiliz. Sizin de kesinlikle farkında olduğunuz gibi Kafkasya’da bir söylem savaşı sürüp gitmekte. Aktivistlerin büyük bir çoğunluğu gerçek hikayemizin uluslararası kabulünü sağlamak için çaba sarf ediyor. Bu barışçıl ve demokratik hareket, Çerkeslerin kültürünü, tarihini ve şerefini korumak; bunun ötesinde anavatandaki insan haklarını savunmayı hedefliyor. Geçtiğimiz on yıl boyunca, Rusya’nın empoze etmeye çalıştığı söylem Kafkasyalılar’ın kuvvet kullanarak etkisiz hale getirilmesi gereken tehlikeli aşırılıkçılar ve teröristler olduğu. Bu strateji, Soçi’nin Olimpiyatlara ev sahipliği daha söz konusu değil iken ortaya konmuştu. Sizlerin aktivistleri susturma çabalarınız başarılı olursa, tüm dünyanın bu söylemi gerçek kabul etmesi de kaçınılmaz olur. Herkesin bilmesi gerektiği gibi böylesi bir durum anavatandaki Çerkesler’in çok büyük zarar görmesi anlamına gelir.

Rusya’nın "aşırılıkçılık” tanımını genişleten ve bu bağlamda ilgili eylemlere sert cezalar getiren son kanun değişikliklerinden haberdar olduğunuzdan hiçbir şüphemiz yok. Bu yasalar, sivil muhalefet ve kamuoyu tartışmalarını sınırlandırmak için tasarlandı. Bu mevzuatın insanları ezmek için nasıl kullanıldığını daha iyi anlamak için Uluslararası Af Örgütü web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Eğer Rusya çıkardığı bu kanunlar sayesinde anavatandaki Çerkesler’i "aşırılıkçı” olarak kategorize etmeyi başarırsa, bu durum anavatandaki soydaşlarımızın kendi haklarını dile getirmelerini tamamen imkansız bir hale getirecek ölçüde tehlike arz der.  Kardeşlerinizi, Ruslar’ın "aşırılıkçı” olarak tanımlamasını engelleyecek yönde açıklamalar yapmanız gerekirken, siz bu yaftayı onlara bizzat yapıştırıyorsunuz.

Siz Asker Sokht ve DÇB’nin önde gelen üyeleri! Sizler Çerkesleri susturma çabası içerisindesiniz. Sizler Çerkesler’in anavatanda görünmez hale gelmesine yardımcı oluyorsunuz. Hepsinden de kötüsü, bu yaklaşımınızla onların güvenliğini tehlikeye sokuyorsunuz. Eğer anavatandaki barışçıl Çerkesler tutuklanır ya da kötü muameleye tabii tutulurlarsa bunun sorumlusu sizlersiz, uluslararası aktivistler değil.
Olimpiyat Oyunları’nın barışçıl protestosu hangi uygar ülkede "aşırılıkçı” olarak tanımlanabilir? Soykırımın tanınması talebi ne zaman "aşırılıkçılık” haline geldi?  Meşru bir muhalefetin haksız bir şekilde ve acımasızca bastırılmasından ne tür bir beklentiniz olabilir? Barışçıl insanlara aşırılıkçı muamelesi gösterdiğinizde onları marjinalleşmeye sürüklemiş olmuyor musunuz? Bu Rusya’nın Kafkasya’da öteden beri oynaya geldiği oyundur ve siz  birkaç pervasız Çerkes, Rusya’nın Kafkasya’da ortaya koyduğu bu politikada aktif rol üstlenerek anavatanda yıkıcı sonuçlar ortaya çıkmasına yardım ediyorsunuz.  Röportajınızda aşırılıkçı olarak tanımladığınız bu Çerkesler, sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi, tamamen şiddet karşıtı. Kendi kardeşlerinize karşı bu terimi kullanıyor olmanız utanç verici bir durum.  Rus yetkililerin Çerkes aktivizmine karşı mücadele etmek için üzerinizde bir baskı oluşturduğunu anlamak mümkün ancak sizin kendi insanlarınızı hedef alan bu politikaya şevkle katılımınız  gözümüzde bir trajedidir.

Bunun ötesinde halkının sorunlarını çözmek için çaba sarfeden insanların bu nedenle tehlike altına sokulmasına yardımcı olmanız asla affedilemez!  Biz bu çirkinliğin toplumda karşılık bulmadan hakettiği muameleyi göreceği umudunu taşıyoruz.

California Çerkes Derneği – Adyghe Xase, ABD
Çerkes Hakları İnisiyatifi, Türkiye
Çerkes Kültür Enstitüsü, ABD
Demokrasi için Çerkes Girişimi, Türkiye
Jineps Gazetesi, Türkiye
Nefine Derneği, İsrail
Kafkasya Forumu, Türkiye
Kafkas Evi, Türkiye
Kuzey Kafkasya için Adalet Grubu
Radio Adigha, İsrail

 

رسالة مفتوحة إلى عسكر سوخت

عزيزنا السيد سوخت (Sokht)،

نحن نكتب هنا للرد على مقابلتك الأخيرة مع وكالة أنباء ريغنوم (REGNUM)، حيث أكدت من جديد دعم الجمعية الشركسية العالمية (ICA) لأولمبياد سوتشي المقررة في عام 2014. والفحش في دعم حدث يهدف إلى إعادة كتابة تاريخنا والحط من كرامة أسلافنا تماما لهو أمر بديهي لديكم. إن دوافعكم ودوافع الجمعية الشركسية العالمية مفصولة تماما عن هكذا إعتبارات، لذلك لن يكون مجدياً محاولة إقناعكم بخلاف ذلك. والشركس سوف لن يكون لهم مرة أخرى مثل هذه الرؤية لإبلاغ العالم عن التاريخ الحقيقي لمأساتنا ولكسب التأييد الدولي لاستعادة حقوقنا. هذا هو بالضبط السبب الذي جعل روسيا تحاول تدمير هذه الحركة. يبدو ذلك واضحاً ومتوقعاً. لكن للأسف، فإنّ بعض أعضاء الجمعية الشركسية العالمية، سواء مجبرين من قبل السلطات أو ببساطة لتحقيق مكاسب شخصية، يساعدون محاولات روسيا لإسكات الشركس. ومن المحزن، بأن الشراكسة في جميع أنحاء العالم توقعوا ذلك أيضا.

وقد خدمت رسالتكم غرضا مهما. لقد أثْبَتّ بما لا يدع مجالاً للشك ما يعرفه العديد بالفعل وما ارتاب منه غيرهم الكثيرون؛ ان المهمّة الحالية للجمعية الشركسية العالميّة لم تعد تخدم الشّركس. إنها "تعمل على إدارتهم” نيابة عن روسيا، وبشكل متزايد للإضرار بالشركس أنفسهم. وأنشطتها الوحيدة في الآونة الأخيرة هي فقط محاولة إسكات وتشويه سمعة الناشطين الذين يحاولون احراز التقدم. انها ترعى وتضخم الفوارق بين الشراكسة في الشتات وفي الوطن سواءاً بسواء. عندما ينسق الآلاف من الشراكسة في جميع أنحاء العالم لمعارضة دورة الألعاب الأولمبيّة ويطالبون بالإعتراف بإبادتنا الجماعية، فيمكنها القول عندئذٍ فقط بأنه يوجد هناك عدم اتفاق حول المسألة وأن المتظاهرين يمثلون أقلية. ومع ذلك فنحن نعتقد أن السيد حافيتسه (Hafitse) أو جيلابي كالميكوف (Jilabi Kalmikov) أو كازبك ياهوجوييف (Kazbek Yahogoyev) هم الممثلون الحقيقيّون للشركس (90 ٪ منهم يعيشون في الشتات)؟ يجب أن تعترف بنفسك أن هذا لَهُوَ من السّخف. هؤلاء الرجال الذين هم منشغلون في مهاجمة الناشطين، لا يقدمون حلولا بديلة، لأنهم لا يعترفون حتّى بوجود مشكلة. وعندما أتيحت الفرصة للجمعية الشركسية العالميّة لعقد اجتماع مع مجلس الدولة الروسي، الدوما، حضروا  بدون وجود جدول أعمال ولا مطالب ولا برامج. الآن هم ينأون بأنفسهم عن الفرد الوحيد الذي فعل شيئا مُجْدِياً في هذا الإجتماع، كما أوضحتَ أنت في المقابلة. نقدم لك الشكر لتأكيد هذه الأمور في حديثك الصّحفي.

لا نستطيع مع ذلك، أن نشكرك على النقطة الأخرى التي أثرتها خلال المقابلة. وعلى وجه التحديد، المصطلح الذي تستخدمه لوصف المعارضين لأولمبياد سوتشي. بالتأكيد، فأنت على علم بأن هناك حربا من الحكايات تجري في القوقاز. وجزء كبير مما يحاول الناشطين تحقيقه هو القبول الدولي للسرد الحقيقي؛ بأن هناك حركة سلمية وديمقراطية من قبل الشراكسة لغرض إنقاذ ثقافتهم وحماية تاريخهم وكرامتهم وتحقيق مزيد من التقدم لحقوق الإنسان في وطنهم. على مدى العقد الماضي، فإن الحديث الذي تحاول روسيا فرضه هو أن جميع القوقازيين متطرفون خطرون وإرهابيّون يجب إحتوائهم باستعمال الشّدّة. وُجِدتْ هذه الاستراتيجية قبل وقت طويل، حتى قبل أن كان هناك أي اعتبار لاستضافة أولمبياد سوتشي. وهذه هي الحكاية في وطننا والّتي سيقبل بها العالم إذا حالفك النجاح في إسكات النّاشطين. وينبغي أن يكون واضحا للجميع مدى البؤس الذي سيتعرض له الشراكسة في الوطن في حال حدث ذلك.

نحن على يقين بأنك على بينة من التغييرات الأخيرة لقوانين التطرف في روسيا، والّتي توسع تعريف المصطلح وتفرض عقوبة أقسى على مثل هذه الأفعال المزعومة. وتهدف هذه القوانين للحد من المعارضة المدنية والمناظرات العامّة. يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني لمنظمة العفو الدولية لفهم أفضل لكيفية استخدام هذا التشريع لقمع الناس. هذه القوانين الجديدة سوف تجعل الأمر أكثر خطورة على الشراكسة في الوطن الأم للتّحدث عن حقوقهم، خصوصا إذا نجحت روسيا في نقلهم إلى الفئة "المتطرفة”. فبدلا من الحديث نيابة عن إخوتك الشراكسة من أجل حمايتهم والتأكد بأن روسيا لا تصطفهم ضمن هذه الفئة، في الواقع هو أنت الذي تصنفهم على أنهم متطرفون. أنت، يا سيد سوخت، فضلا عن الأعضاء القياديين في الجمعية الشركسية العالميّة تُسْكِتون الخطاب الشركسي. أنتم تساعدون على جعل الشراكسة في الوطن محجوبون. الأسوأ من ذلك كله، انكم تضعون سلامتهم في خطر. عندما يتم سجن الشراكسة المسالمين، أو ما هو أسوأ من ذلك ، فسوف يكون ذلك بسببكم أنتم، لا بسبب النشطاء في العالم.

في أي دولة متحضّرة يعتبر الاحتجاج السّلمي للألعاب الأولمبية "تطرفاً”؟ متى يصبح السعى للاعتراف بالإبادة الجماعية "تطرفاً”؟ ماذا تعتقدون بأنه سيحدث عندما يتم إسكات مظالم مشروعة دون وجه حق وبوحشية؟ هل تعتقدون أن معاملة الناس على أنهم متطرفون سوف ينتج أكثر أو أقل متطرفون / إرهابيون حقيقيون؟ هذه هي اللعبة الّتي دأبت روسيا على لعبها في القوقاز مع العواقب الوخيمة لها، والآن أنت وقلّة متهوّرة من الشركس تساعدون على جلبها الى وطننا.

إنك تعلم علم اليقين بأن هؤلاء الشراكسة هم غير عنيفين تماماً، ومع ذلك فإنّك تصنفهم بشكل علني ​​بأنهم متطرفون. هذا هو السبب بأنه من المخزي حتى أن قلّة من الشركس تستخدم هذا المصطلح ضد أشقاء وشقيقات مسالمون. مرة أخرى، ربما كان هناك ضغطاً هائلاً من قبل السلطات الروسية للتحرك ضد مواطنيك الشراكسة. إن دعم سياسة روسيا الضّالّة بإخلاص إلى هذا الحد،  وذلك على حساب شعبك، لهو أمر مأساوي. ولكن للمساعدة فعلياً في وضع مواطنيك في خطر أكبر لمحاولتهم مساعدة أمتهم فإنّه ذنب لا يغتفر. إنّه لأمر منحطٌ جديد نأمل بأن يزول قريبا عمّا هو سائد عليه الآن.

الموقّعون:

منتدى القفقاس، تركيا

بيت القفقاس، تركيا

الرابطة الشركسية في كاليفورنيا — الأديغة خاسه، الولايات المتحدة الأمريكية

المعهد الثقافي الشركسي، الولايات المتحدة الأمريكية

المبادرة الشركسية من أجل الديمقراطية، تركيا

المبادرة للحقوق الشركسية، تركيا

جاينيبس (JINEPS) (جريدة)، تركيا

مجموعة العدالة لشمال القوقاز

جمعيّة نفنا، إسرائيل

راديو أديغه، إسرائيل


comments (0)


1 - 1 of 1

Post comment

Your name*

Email address*

Url

Comments*

Verification code* RSS FEED


New PostsSearch CIRCASSIA ADIGACIRCASSIA ADIGAArchive


 december 2014

 march 2014

 february 2014

 december 2013

 november 2013

 october 2013

 september 2013

 august 2013

 june 2013

 may 2013

 april 2013

 march 2013

 february 2013

 january 2013

 december 2012

 november 2012

 october 2012

 september 2012

 august 2012

 july 2012

 june 2012

 may 2012

 april 2012

 march 2012

 february 2012

 january 2012

 december 2011

 november 2011

 october 2011

 september 2011

 august 2011

 july 2011

 june 2011

 may 2011

 april 2011

 march 2011

 february 2011

 december 2010

 november 2010

 october 2010

 september 2010

 august 2010

 july 2010

 june 2010

 may 2010

 april 2010

 march 2010

 february 2010

 january 2010

 december 2009

 november 2009

 october 2009

 september 2009

 august 2009

 july 2009

 june 2009

 may 2009

 april 2009

 march 2009

 february 2009

 june 2008

 may 2008

 april 2008

 july 2007

 june 2007Acknowledgement: All available information and documents in "Justice For North Caucasus Group" is provided for the "fair use". There should be no intention for ill-usage of any sort of any published item for commercial purposes and in any way or form. JFNC is a nonprofit group and has no intentions for the distribution of information for commercial or advantageous gain. At the same time consideration is ascertained that all different visions, beliefs, presentations and opinions will be presented to visitors and readers of all message boards of this site. Providing, furnishing, posting and publishing the information of all sources is considered a right to freedom of opinion, speech, expression, and information while at the same time does not necessarily reflect, represent, constitute, or comprise the stand or the opinion of this group. If you have any concerns contact us directly at: eagle@JusticeForNorthCaucasus.com


Page Last Updated: {Site best Viewed in MS-IE 1024x768 or Greater}Copyright © 2005-2009 by Justice For North Caucasus ®